KATALOG USŁUG

Usługi finansowo - księgowe:

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:
 • Prowadzenie księgi przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
 • prowadzenie Ewidencji VAT
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania, wprowadzenie danych do systemu.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i od osob fizycznych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat.
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.
 • Sporządzanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.

Do prowadzenia księgowości zostaje wyznaczony stały pracownik, z którym Państwo będziecie mogli się kontaktować.

wstecz