KATALOG USŁUG

Prowadzenie spraw kadrowych:

W ramach kompleksowego prowadzenia spraw kadrowych proponujemy obsługę w następującym zakresie:
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
  • Wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów cywilno- prawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
  • Opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych.

wstecz