KATALOG USŁUG

Okresowy przegląd ksiąg rachunkowych:

Oferujemy dwa rodzaje przeglądu ksiąg rachunkowych: podstawowy i rozszerzony.

Podstawowy zakres przeglądu:
  • rozpoznanie profilu działalności firmy, wstępny przegląd ksiąg rachunkowych,
  • analiza i ocena stanu kontroli wewnętrznej,
  • ocena systemu rachunkowości na podstawie zakładowego planu kont, obiegu dokumentów oraz innych dokumentów wewnętrznych.

Rozszerzony zakres przeglądu:
  • właściwa analiza prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • sporządzenie raportu z analizy ksiąg rachunkowych i innych dokumentów wewnętrznych.

wstecz