KATALOG USŁUG

Raportowanie:

Sporządzamy raporty dla klientów wg uzgodnionych wzorów. Dostarczamy raporty z wybranymi danymi księgowymi za dowolny okres sprawozdawczy.

Dostosowujemy system księgowy do Państwa potrzeb, tak aby można było z niego uzyskać jak najwięcej informacji potrzebnych do sprawnego zarzadzania. Najczęściej sporządzane raporty dotyczą sprawozdań takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, nierozliczone rozrachunki z kontrahentami.

wstecz