KATALOG USŁUG

Opracowywanie instrukcji i regulaminów:

Instrukcje:
  • opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • opracowanie instrukcji gospodarki kasowej
  • opracowanie instrukcji gospodarki magazynowej
  • opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej
Regulaminy:
  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagrodzeń
  • opracowanie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych

wstecz