KATALOG USŁUG

Wdrożenie systemu informatyczno - księgowego:

W przypadku rozpoczęcia współpracy z nowopowstałą spółką prowadzenie księgowości rozpoczynamy od wdrożenia i przystosowania programu do potrzeb klienta. Wdrażamy również odpowiednie zasady polityki rachunkowości, do których należy sporządzenie zakładowego planu kont.

Opracowujemy niezbędne instrukcje takie jak: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, gospodarki kasowej, inwentaryzacyjna, magazynowa oraz w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym.

Dla ułatwienia współpracy, ustalamy system obiegu dokumentów, raportów oraz sprawozdań między Klientem a Biurem rachunkowym. W tym celu przeprowadzamy wstępne szkolenie pracowników.

wstecz